WESTERN ABENAKI

Click for EASTERN ABENAKI

 

Western Abenaki Territory: Vermont, New Hampshire, and the Quebec Eastern Townships region.

 

Portals
.

 

Conseil des Abenakis d'Odanak : part of whose membership is Western Abenaki
Odanak, Quebec

 

Elnu Abenaki Band
Putney, Vermont


Grand conseil de la nation waban aki : part of whose membership is Western Abenaki
Wolinak, Quebec

 

Koasek Traditional Band : part of whose membership is Western Abenaki
Post Mills, Vermont

 

Missisquoi Abenaki Tribal Council
Burlington, Vermont

 

Nulhegan Abenaki Tribe
Northeast Kingdom, Vermont

 

#73

 

Western Abenaki Population
United States (2010) - 2,000
Canada (2014) - 1,300

A L G O N Q U I A N WABAN-AKI